Ansatte


veterinærer team nittedal romerike

Våre veterinærer og dyrepleiere

Vi er en stab på fem veterinærer og fem dyrepleiere/assistenter som sammen ønsker å hjelpe deg og ditt kjæledyr med små og store problemer. Vi arbeider sammen i et tett team, for at hver enkelt pasient skal få best mulig behandling. Dette betyr at vi ofte vurderer prøveresultater (blodprøver og røntgen med mer) sammen, og at vi kan anbefale deg å ta kontakt/få behandling av den av oss som har best kompetanse på det problemet som har oppstått. Velkommen til oss!