Kjøpsbetingelser

GENERELT

De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Aktiv Dyreklinikk Nittedal, heretter kalt selger.
Når du bestiller varer, mottar du en ordrebekreftelse via e-post fra oss så fort vi registrerer bestillingen. OBS! Det er veldig viktig at du oppgir riktig e-postadresse. Vi kontrollerer at varene (varene) er på lager. Vi forbeholder oss retten til at visse varer kan utsolgt.

PRISER OG LEVERING

Prisene er i NOK og inklusive mva. Vi forbeholder oss retten til å gjøre prisendringer og tar forbehold ved feil prising av våre produkter.

TRANSPORT

Alle leveranser leveres Posten/Bring. Det er kjøperens ansvar å sikre at adressen som er oppgitt i bestillingen, er riktig.

KUNDENS PLIKTER

Alle som har registrert seg som kunde (18 års grense) hos selgeren, er ansvarlig for betaling av de tjenestene som selgeren eller selgerens partner gir med henvisning til de gjeldende vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens konto, inkludert uautorisert bruk, med mindre det kan påvises at uautorisert bruk har blitt muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgerens side.

REKLAMASJON

Ved feil som skal rapporteres til selgeren, bør kunden først undersøke om feilen kan skyldes noe på kundens side. Hvis kunden kan påvise at produktet ikke virker som beskrevet av selgeren, må det gis informasjon til selgeren slik at selgeren kan avhjelpe feilen. Kunden mister sin rett til å klage med mindre han har meldt selgeren innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

AVHJELPE FEIL

Selgeren skal, så snart som mulig etter at kunden har gitt beskjed om en feil i produktet, ta iniativ for å rette opp feilen. Hvis kunden selv tar initiativ til å rette feilen, betaler selgeren ikke for disse kostnadene, uten at det er avtalt med selgeren.

ANGREFRIST

Angrefristloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og denne gir 14 dager frist for å benytte seg av angreretten. Last ned angreskjema her

SPESIELLE OMSTENDIGHETER

Selgeren er bare ansvarlig for tapet av varene hvis varene har en påvist feil eller om den mangler. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren kan bevise at feilen skyldes forhold utenfor selgerens kontroll og at selgeren ikke med rimelighet kan avhjelpe følgene. Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte tap på grunn av feil, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller bevisst forsømmelse fra selgerens side. Ved forbrukerkjøp kan vilkårene ikke være dårligere enn de lovbestemte vilkårene. Forbrukerkjøpsloven, 21/6 2002

ENDRING I VILKÅRENE

Selger forbeholder seg retten til å endre de gjeldende vilkårene som følge av endringer i loven.

FORCE MAJEUR

Er selgeren forhindret i å levere eller utføre godtgjørelse, eller hvis slik levering blir urimelig belastende som følge av eller andre forhold som partene ikke kan kontrollere som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innsats av lignende omfang, rekvisisjon, konfiskering , valutabegrensning, opprør, opprør, mangel på transportmiddel, generell mangel på materiale, redusert tilgang til kraft og feil og andre forsinkelser i leveranser fra underentreprenører eller produsenter som, som følge av omstendighetene nevnt i dette avsnittet, er unntatt fra annet ansvar enn klagefeil og kreditere feil varer med tilhørende kjøpesum.

TAUSHETSPLIKT

Alle kredittopplysninger håndteres med stor skjønn og vil under ingen omstendigheter overføres til utenforstående.